Kosten sessies/behandelingen per 1 augustus 2018

Sessies/behandelingen  specialistische kinesiologie en natuurgeneeskunde.

De prijzen gelden voor individuele sessies met als doel de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens met behulp van kinesiologie/natuurgeneeskunde.

Anderssoortige werkzaamheden zoals PMA-sessies, relatietherapie of ondersteuning bij werkproblemen: dezelfe kosten maar dan met extra 21% BTW. Niet te declareren bij  verzekeringen. Sessies per telefoon hebben hetzelfde tarief.

 • Eerste sessie inclusief intake bestuderen €140,--
 • Vervolgsessie van 55 minuten: €125,--
 • Sessie van 25 minuten: €75,,--
 • Super-Strippenkaart voor tien sessies van 55 minuten  €975,-- Schriftelijke tussentijdse adviezen of antwoord op email-vragen gratis. Kaart mag door alle gezinsleden worden gebruikt. Kaart vooraf betalen.Geen restitutie.
 • Strippenkaart van vijf sessies van 55 minuten €475,-- "Halve uren" niet mogelijk. Kaart is persoonlijk. Vooraf betalen. Geen restitutie.
 • Strippenkaart voor tien sessies van 25 minuten €600,-- Vooraf betalen.Geen restitutie.
 • Studententarief op vertoon geldig bewijs : € 95,-- per sessie van 55 minuten of korter.
 • Sessie een dag tevoren of op de dag zelf afgezegd  € 75,--.  Geen kosten bij 'corona-omstandigheden'                    
 • Bij zonder tijdig bericht wegblijven wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht. Sessies welke in rekening gebracht  worden bij wegblijven, kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Betaling binnen drie dagen. Anders volgt helaas incasso.
 • Sessies in bedrijfsleven € 175,- ex  21% BTW per uur. Exclusief reiskosten.
 • Supervisie voor studenten of collega's kinesiologie per uur: €140,- ex 21% BTW 
 • Kort telefonisch advies tijdens spreekuur €25,-

Als je koorts hebt, ziek bent of net ziek bent geweest, ben je niet te testen omdat het lichaam alle energie stopt in herstellen. Overleg het even: azuleen@gmail.com of 023-5283216 via het antwoordapparaat. Ik bel je terug.

Geef bij de afspraak aan hoeveel tijd je gereserveerd wilt hebben. Deze tijd wordt in rekening gebracht. Je kunt (na de eerste sessie die 55 minuten duurt)  kiezen uit een sessie van van 55 minuten of van 25 minuten (verschillend in prijs). Als je niets aangeeft, ga ik er van uit dat je een sessie van 55 min. afspreekt. Als je ver weg woont, kun je beter een dubbele afspraak maken.

Als een sessie korter duurt dan de gereserveerde tijd, wordt toch de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Afzeggen of verzetten van een sessie kan uitsluitend 48 uur tevoren en altijd per email of via mijn telefonisch spreekuur. Bij te laat afzeggen, kan ik de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Opmerking: in de wijk waar ik woon/werk geldt de regeling 'VERGUNNINGPARKEREN".  Je kunt bij mij tegen een fictieve borg een bezoekerspas lenen.  Die moet je achter de voorruit van je auto leggen. Na de sessie moet deze kaart weer persoonlijk bij mij worden ingeleverd. Het is niet anders helaas. Je kunt ook parkeren tegen betaling bij de winkels of op de parkeerplaats bij het station en dan even lopen. De bezoekerspas mee naar huis nemen, kost €100,- De parkeerapp werkt niet in de wijk waar ik woon.

Betaling direct na afloop van de sessie contant of per pin. Je ontvangt een betalingsbewijs.

Overleg voor een betalingsregeling is zeker mogelijk. Vooraf bespreken bij het telefonisch maken van een afspraak voor een sessie. 

Voor zover bekend, vergoeden sommige zorgverzekeraars vanaf januari 2010 mijn werk niet meer na dit dertig jaar wel gedaan te hebben. De reden is mijn leeftijd in relatie tot mijn volgens die zorgverzekeraar daardoor  verouderde opleiding. Met mijn lange werkervaring en zo'n drieduizend cliënten plus de vele goede resultaten, wordt geen rekening gehouden. 

Mocht je kunnen aantonen dat jouw zorgverzereing mijn werk niet vergoedt, dan compenseer ik dat in de vorm van een gratis hele of halve sessie. 

 

Ik ben als professioneel kinesioloog lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie BvK Reg nr 0301001 PK

--Registertherapeut NIBIG. Reg nr 272533

--Aangesloten bij de tuchtcommisie RBCZ. Reg nr 306022R

**AGB CODE praktijk 90 (0)11032

**AGB CODE zorgverlener 90032100

**Prestatiecode vakgebied 24002

**PMA-coach licentie: PMA.C.31.60001 (vanaf 2006)

Mocht je niet tevreden zijn over een consult of over de resultaten daarvan, dan kun je rechtstreeks contact met mij opnemen. Telefonisch of liefst schriftelijk. Ik zet me er dan voor in om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheiod dat je over mij een klacht indient bij mijn Beroepsvereniging, de Beroepsvereniging voor Kinesiologie. Secretariaat via www.ki-net.nl

Mocht de klacht ook daar niet naar behoren te zijn afgehandeld dan kun je samen met de vertegenwoordiger van de BvK terecht bij de overkoepelende organisatie NIBIG waarvan ik lid ben.

 

nieuwsbrief

Wil je vanaf nu op de hoogte gehouden worden over onderwerpen over gezondheid en de workshops? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.