Victor Backus en praktijk 'azuleen'

Mijn praktijk 'azuleen' bestaat zo'n dertig jaar. Ik werk er als specialist in kinesiologie, energiespecialist, gezondheidscoach met veel plezier aan de meest uiteenlopende gezondheids- en energieproblemen. Mensen uit de gehele wereld bezochten mijn praktijk of deden een beroep op me. Niet dat het aantal zoveel zegt, maar het zegt wel iets over mijn inzet, mijn verbondenheid met de gezondheid en energiepatronen van de mens en zijn relaties, zijn leef- en werkomgeving. Mijn zinvol-zijn voor de mensen bestaat uit ze assisteren met het verbeteren van hun gezondheid. Opdat ze zelf verder kunnen. Een mooie taak vind ik dat. 

Daarnaast begeleid ik af en toe energieprojecten; ik test en corrigeer de relatie van de mens met specifiele natuurgebieden, bouwterreinen, huizen, gebouwen, centra, kunstvoorwerpen, muziekinstrumenten, optredens, inrichting van huizen/gebouwen, waar mogelijk .

Om mijn vak met succes te kunnen uitoefenen, heb ik een veeljarige opleiding gevolgd waarin o.a. medische basiskennis, kennis van eco-systemen en kennis van psycho-somatische problemen aan de orde kwamen. Veel gezondheidsklachten hebben onderliggende emotionele problemen of zijn gekoppeld aan omgevingsfactoren. Epigenetica heeft mijn volle belangstelling. Ik leer veel van de mensen die ik behandel; ze motiveren me me elke dag om me verder te verdiepen in de gezondheid van de mens en in de energiegehelen waarin we deel van uit maken. Elk jaar denk ik opnieuw dat ik eindelijk grip krijg op de materie van energie, energiesystemen en mens, op oorspronkelijke energie en de verstoringen ervan in de gezondheid. Elk jaar geef ik weer toe dat ik nog lang niet voldoende weet en begrijp. Bijscholen is noodzakelijk voor me. Verdiepen is een soort hobby van me.

Ik vind mijn vak boeiend; mijn voornemen om ooit een boek te schrijven over alle zeer bijzondere voorvallen en resultaten in mijn werk, bestaat nog steeds....het zal een dik boek worden. Maar eerlijk gezegd besteed ik liever mijn tijd aan het werken met de mens die een beroep op me doet dan al mijn belevenissen te beschrijven. Het werken als kinesioloog-vrijwilliger in vele landen in UNICEF-projecten heeft mijn werk zeker verdiept.

Wat de kinesiologie betreft heb ik allerlei vormen van kinesiologie ergens in de wereld gestudeerd. Richard Utt, Richard Duree, Kick Brackman en Coby Schasfoort waren enkele van mijn leermeesters. Kinesiologisch studiecentrum "De Hof van Axen" en De Open Universiteit in Calcutta waren mijn favoriete studieplekken. Naast diverse vormen van natuurgeneeskunde en energie-kinesiologie heb ik bedrijfs- en onderwijsmanagement gestudeerd, onderwijskunde, pedagogiek, filosofie, NLP, klanktherapie, homeopathie en Reiki. Om met mensen aan hun trauma's te kunnen werken, studeerde ik Progressive Mental Alignment PMA aan het PMA-instituuut van Joop Korthuis. Bij hem volgde ik zowel de basisopleiding tot coach-PMA als de voortgezette opleiding. In Calcutta heb ik aan de Open Universiteit verspreid over diverse jaren studies gevolgd over de samenhang tussen mens en zijn energiemilieu, over samenhangende energiestructuren in de natuur en hoe de mens daar onderdeel van uit maakt. Hoe deze structuren zichzelf positief of negatief kunnen beinvloeden. Het wordt steeds duidelijker dat omgevingsfactoren tot de grootste ziekmakers en verstoorders in de natuur behoren. Ik speur bij de behandelingen altijd naar deze factoren. Specialistische kinesiologie is samen met andere methoden een machtig "wapen" in het opsporen van stress, de oorzaak van onbalans, energetische stoorzenders, onbalans en ziekteverschijnselen van de  mens.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLT Mijn werk wordt helaas niet meer vergoed door de zorgverzekeraars omdat mijn opleiding volgens hun eisen te oud zou zijn. Om meer ervaring op te doen heb ik diverse bestuursfuncties binnen de alternatieve gezondheidskunde bekleed, onder andere als secretaris en later als voorzitter van het bestuur van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en als vice-voorzitter van The Indian Board of Alternative medicines (5000 leden). Bovendien heb ik als vrijwilliger in diverse projecten van UNICEF gewerkt in o.a India, Nepal en Thailand. Zo heb ik bijvoorbeeld in India een energieproject begeleid voor een te bouwen ziekenhuisje in het oerwoud, in Thailand deed ik een project met betrekking tot de ombouw van rubberplantages tot groenteplantages. in Egypte was ik betrokken bij de energie-regulering van een woonwijk. Ik mocht pyramide-energie vanuit Egypte naar een project in Nederland begeleiden. In de Filipijnen leidde ik een groep artsen op in het werken met kinesiologie. Hoewel al die buitenlandse projecten en het maken van grote reizen heel leerzaam waren, werk ik toch het liefste "thuis" in en vanuit mijn eigen praktijk. 

Vaak bedekken gezondheidsklachten oude trauma's; zijn klachten in het heden herhalingen, gekoppeld aan eerdere traumatische ervaringen of eerdere gebeurtenissen. Vaak is mijn eerste vraag: "Waar ken je dit van?" of "Waar doet je dit aan denken?"

Ik publiceer over ontwikkelingen op mijn vakgebied en geef -als de tijd het toelaat- lezingen, workshops en cursussen kinesiologie en energie-kinesiologie. In het bedrijfsleven werk ik met allerlei problemen op relationeel terrein en op managementgebied. Af en toe werk ik op  verzoek in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ik begeleid energieprojecten in natuur en bouw. Alle restricties door Corona hebben mijn werkmogelijkheden sterk beperkt.

Je bent welkom in mijn praktijk! Mijn kennis en ervaring in het verbeteren van de gezondheid van de mens wil ik graag met je delen. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem contact op; azuleen@gmail.com

 Victor Backus, Roerdomplaan 33, 2106 DG Heemstede

Telefoon:  06-28263724. Op de meeste werkdagen hierop bereikbaar tussen 5 en 6 uur. Spreek anders een boodschap in; ik bel je terug. Per mail ben ik bereikbaar op azuleen@gmail.com            

AGB Code praktijk: 90(0)11032

AGB Code zorgverlener 90032100

Lid van de  Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten LVNT reg nr 03.01.001 PK. ERKEND KINESIOLOOG

Lid van NIBIG (voorheen SRBAG) als Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg Reg nr 272533

Lid het RBCZ Tuchtrecht als Registertherapeut Reg nr 306022R+202007390

K.v.K Reg nr 34135226

Mijn werk valt onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ. Mocht je een klacht hebben, dan is er een vaste procedure met een verplichte volgorde van aanpak.  Bespreek je klacht of ongenoegen eerst met mij om samen een oplossing te vinden. Dat lukt in bijna alle gevallen. Mochten we er samen niet uit komen, dan is er de  weg naar externe bemiddeling via een geschillenfunctionaris. Als er dan nog steeds geen oplossing is gevonden, kun je je in verbinding stellen met de Stichting Tuchtrecht. Ik doe mijn werk zorgvuldig en ga er van uit dat we een gerezen probleem (dat vaak berust op misverstanden of verkeerde verwachtingen) samen oplossen.Ik sta daar zeker voor open.

Ik hanteer de Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG.

Voor het werken met of behandelen van kinderen of jong-volwassenen tot 16 jaar is er schriftelijke toesteming van beide ouders of verzorgers nodig. Vanaf 12 jaar ook van het kind zelf.Bij de aanmelding stuur ik een intake-formulie en geef ik, indien het de behandeling van een kind betreft, nadere uitleg over het geven van toestemming.

 

 

data cursussen, workshops & lezingen